porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Radlin

Prąd Radlin

Przepisanie licznika po zakupie nieruchomości

Kupując dom, trzeba pamiętać o przepisaniu licznika na kolejnego właściciela. Pozwoli to rozliczać się ze sprzedawcą energii elektrycznej we właściwy sposób i ochroni przed zaległościami byłych właścicieli domu. Aby przepisać licznik, potrzebne są: akt własności domu, dowód tożsamości, wniosek o przepisanie licznika, protokół zdawczo-odbiorczy zawierający rzeczywisty stan licznika podczas przejmowania nieruchomości, który musi zawierać podpis obu stron. Podczas przepisywania licznika w biurze sprzedawcy energii można zmienić taryfę prądową lub wybrać nową ofertę.

Upoważnienie stałe u sprzedawcy energii

Aby załatwić sprawy u dostawcy energii, należy wykonać to osobiście. W każdym innym przypadku wymagane jest z kolei odpowiednie upoważnienie. Pełnomocnictwo musi być złożone w biurze obsługi klienta z wykorzystaniem specjalnego druku, w którym zostaną podane takie informacje jak: dane upoważniającego wraz z informacjami dotyczącymi informacji punktu poboru energii, dane pełnomocnika. Upoważnienie stałe jest bezterminowe i darmowe. Pozwala na załatwianie spraw innej osobie, kiedy na przykład przebywamy za granicą.

Dostawcy prądu Radlin

Zmiana Sprzedawcy