porównywarka cen prądu
Strona główna » Słownik pojęć: świadectwo energetyczne cz. 1
Rachunek za energię Sprzedawcy prądu

Słownik pojęć: świadectwo energetyczne cz. 1

W dzisiejszych czasach oszczędzanie energii to olbrzymi krok poczyniony za sprawą dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Poznaj podstawowe pojęcia związane ze świadectwem energetycznym.

Budynek – zadaszona konstrukcja posiadająca ściany. Konstrukcja zużywa energię na potrzeby utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz. Budynek może odnosić się do całości lub części konstrukcji, którą można opisać lub określić jako odrębną całość. [Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków]

 

Jakość energetyczna budynku – aby poznać jakość energetyczną budynku sprawdza się ilość energii aktualnie zużywanej lub wyliczonej na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku (ciepła woda, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie).

 

ilość energii aktualnie zużywana lub wyliczona na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku, które może obejmować ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, wentylację i oświetlenie. Wielkość zużycia energii może być wyrażona w jednym lub większej liczbie wskaźników liczbowych, przy liczeniu, których uwzględniane są czynniki mogące mieć wpływ na wielkość zapotrzebowania na energię:

  • izolacje,
  • charakterystyka instalacji,
  • projekt i usytuowanie budynku z punktu widzenia lokalnych warunków klimatycznych,
  • ekspozycja na słońce i jego wykorzystanie,
  • wpływ na sąsiednie budynki,
  • możliwość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
  • produkcja energii na miejscu
  • inne czynniki mające wpływ na klimat wewnętrzny budynku, zapewnienie, którego decyduje o zapotrzebowaniu na energię. [Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków]

 

Certyfikat jakości energetycznej budynku – certyfikat oficjalnie uznany przez kraje członkowskie lub ich przedstawicieli, zawierający wyliczenie jakości energetycznej budynku przeprowadzone zgodnie z metodologią danego kraju.[Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków]

 

Zmiana Sprzedawcy