porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Bełżyce

Prąd Bełżyce

Modyfikacja danych u sprzedawcy energii elektrycznej

Wszystkie zmiany danych osobowych, do których zaliczyć można między innymi:nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, powinny być aktualizowane u dostawcy prądu. To od nich zależy ponieważ możliwość kontaktu firmy z klientem. Nowe dane można zaktualizować na przykład w oddziale obsługi klienta z wykorzystaniem odpowiednich formularzy, które następnie są przekazywane przez pracownika do systemu.

Przedłużenie umowy na sprzedaż energii

Zawierane umowy na sprzedaż energii elektrycznej mogą mieć formę terminową lub bezterminową. W przypadku posiadania umowy terminowej, gdy zbliża się okres jej zakończenia, należy udać się do filii sprzedawcy energii elektrycznej, aby ją przedłużyć. Niezbędny jest do tego dowód osobisty, o pozostałe formalności zadba natomiast konsultant. Podczas przedłużania umowy na sprzedaż energii można zmienić taryfę prądową lub wybrać inną ofertę. Warto również pamiętać, że nieprzedłużenie umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej najczęściej wiąże się z jej samoistnym przedłużeniem na starych warunkach.

Dostawcy prądu Bełżyce

Zmiana Sprzedawcy