porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Józefów

Prąd Józefów

Przepisanie licznika po śmierci właściciela nieruchomości

Jedną z wielu formalności, które powinno się dopełnić po śmierci właściciela domu, z którym została zawarta umowa na sprzedaż energii elektrycznej, jest przepisanie licznika. Dokonać tego można w placówce obsługi klienta. Wymagane są tylko takie dokumenty jak: akt śmierci właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została odziedziczona w spadku, sądowe postanowienie o spadku czy też notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na podstawie tych informacji zostanie wypowiedziana stara umowa ze sprzedawcą prądu oraz stworzona nowa. W trakcie tego procesu można również wybrać nową ofertę sprzedawcy.

Rozłożenie zadłużenia za prąd na raty

Skutkiem zadłużenia u sprzedawcy energii jest odłączenie dostaw energii. W przypadku, gdy spłata należności jednorazowo jest trudna ze względu na ciężką sytuację materialną, można jednak uzyskać rozłożenie zaległości na raty. Dokonać tego można w placówce obsługi klienta. Trzeba wypełnić właściwy formularz, wraz z opisaniem przyczyny niezapłacenia rachunków , a także przekazać go własnoręcznie dla pracownika. Takie wnioski można znaleźć na stronie sprzedawcy energii lub w jego punktach. Rozłożenie zaległości na raty nie zwalnia z kolei od konieczności regulowania aktualnych należności.

Zmiana Sprzedawcy