porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Kamionka

Prąd Kamionka

Reklamacja rachunku za prąd

W sytuacji, gdy wysokość rachunku za prąd jest zbyt wielka , a także mamy pewność, że przyczyną tego nie jest większe zużycie energii przez urządzenia w gospodarstwie domowym, można złożyć reklamację do dostawcy energii, między innymi w jego punkcie obsługi klienta. Wniosek reklamacyjny powinien zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, numer klienta, numer poboru energii, bieżący stan licznika, adres korespondencyjny,‍ dane błędnej faktury, powód reklamacji. Sprzedawca energii ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

Przepisanie licznika po śmierci właściciela domu

Jedną z wielu spraw, które powinno się dopełnić po śmierci właściciela nieruchomości, z którym została zawarta umowa na sprzedaż prądu, jest przepisanie licznika. Wykonać to można w punkcie obsługi klienta. Wymagane są wyłącznie takie dokumenty jak: akt zgonu właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została odziedziczona w spadku, sądowe postanowienie o spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na bazie tych informacji zostanie wymówiona stara umowa ze sprzedawcą energii elektrycznej oraz stworzona nowa. W trakcie tego procesu można również wybrać nową taryfę dostawcy.

Dostawcy prądu Kamionka

Zmiana Sprzedawcy