porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Kcynia

Prąd Kcynia

Przeksięgowanie wpłaty za energię elektryczną

Błędnie wpłacone pieniądze za fakturę za prąd na nieodpowiednie konto, mogą zostać przeksięgowane. W takim przypadku należy wypełnić właściwy formularz. Wymaga on podania takich informacji jak: dane osobowe, wielkość kwoty niepoprawnie przelanej, numer konta bankowego, na który była wykonana wpłata, poprawnych danych, na które mają być przeksięgowane środki. Taki druk można złożyć w placówce obsługi klienta sprzedawcy energii elektrycznej wraz z potwierdzeniem wpłaty z banku.

Zmiana mocy umownej

Zmiana mocy umownej jest wymagana w sytuacji zainstalowania ogrzewania na energię elektryczną czy też zamontowania sprzętu energochłonnego. Żeby zmienić moc umowną, trzeba skontaktować się z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, którym w przypadku umowy kompleksowej jest również sprzedawca energii. Kwestia ta wymaga wypełnienia odpowiedniego druku. Czasem zmiany licznika z jednofazowego na trójfazowy i zapłacenia kosztów.

Dostawcy prądu Kcynia

Zmiana Sprzedawcy