porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Kęty

Prąd Kęty

Przepisanie licznika po zakupie nieruchomości

Kupując dom, trzeba pamiętać o przepisaniu licznika na nowego właściciela. Umożliwi to rozliczać się ze sprzedawcą energii elektrycznej w poprawny sposób i ochroni przed zaległościami byłych właścicieli domu. Żeby przepisać licznik, niezbędne są: akt własności domu, dowód tożsamości, wniosek o przepisanie licznika, protokół zdawczo-odbiorczy zawierający rzeczywisty stan licznika w trakcie przejmowania nieruchomości, który musi zawierać podpis obu stron. Podczas przepisywania licznika w biurze sprzedawcy energii można zmienić taryfę prądową lub wybrać nową ofertę.

Upoważnienie stałe u sprzedawcy energii

Aby załatwić sprawy u dostawcy energii elektrycznej, należy wykonać to osobiście. W każdej innej sytuacji wymagane jest natomiast właściwe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w placówce obsługi klienta z wykorzystaniem specjalnego druku, w którym zostaną wskazane takie informacje jak: dane upoważniającego wraz z informacjami dotyczącymi informacji punktu poboru energii, dane pełnomocnika. Pełnomocnictwo stałe jest bezterminowe i nieodpłatne. Umożliwia na załatwianie spraw innej osobie, kiedy na przykład przebywamy za granicą.

Dostawcy prądu Kęty

PGNiG Kęty
Zmiana Sprzedawcy