porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Lubań

Prąd Lubań

Przepisanie licznika po śmierci właściciela nieruchomości

Jedną z wielu spraw, które trzeba dopełnić po śmierci właściciela domu, z którym była podpisana umowa na sprzedaż energii elektrycznej, jest przepisanie licznika. Wykonać to można w biurze obsługi klienta. Wymagane są tylko takie dokumenty jak: akt śmierci właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została podarowana w spadku, sądowe postanowienie o spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na bazie tych informacji zostanie wypowiedziana stara umowa ze sprzedawcą energii elektrycznej oraz zawarta nowa. W trakcie tego procesu można również wybrać nową ofertę sprzedawcy.

Rozłożenie zadłużenia za energię elektryczną na raty

Skutkiem zadłużenia u sprzedawcy energii elektrycznej jest odłączenie dostaw energii elektrycznej. W przypadku, gdy spłata zadłużenia jednorazowo jest niemożliwa ze względu na ciężką sytuację finansową, można z kolei uzyskać rozłożenie płatności na raty. Dokonać tego można w placówce obsługi klienta. Należy wypełnić właściwy formularz, wraz z opisaniem przyczyny niezapłacenia należności i przekazać go własnoręcznie dla pracownika. Tego typu wnioski można znaleźć na stronie sprzedawcy energii elektrycznej lub w jego punktach. Rozłożenie rachunków na raty nie zwalnia z kolei od obowiązku regulowania bieżących faktur.

Dostawcy prądu Lubań

Tauron Lubań
Zmiana Sprzedawcy