porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Lubartów

Prąd Lubartów

Przepisanie licznika po śmierci właściciela nieruchomości

Jedną z wielu kwestii, które należy dopełnić po śmierci właściciela domu, z którym była zawarta umowa na sprzedaż energii elektrycznej, jest przepisanie licznika. Dokonać tego można w punkcie obsługi klienta. Potrzebne są jedynie takie dokumenty jak: akt zgonu właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została odziedziczona w spadku, sądowe postanowienie o spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na podstawie tych danych zostanie wypowiedziana stara umowa ze sprzedawcą energii oraz stworzona nowa. Podczas tego procesu można również wybrać nową ofertę sprzedawcy.

Rozłożenie zadłużenia za energię na raty

Efektem zadłużenia u sprzedawcy prądu jest odłączenie dostaw energii. Jeśli spłata należności jednorazowo jest niemożliwa ze względu na ciężką sytuację materialną, można natomiast uzyskać rozłożenie zaległości na raty. Dokonać tego można w placówce obsługi klienta. Trzeba wypełnić wskazany formularz, wraz z opisaniem przyczyny niezapłacenia faktur i przekazać go osobiście dla pracownika. Takie wnioski można znaleźć na stronie sprzedawcy energii elektrycznej lub w jego punktach. Rozłożenie należności na raty nie zwalnia natomiast od konieczności regulowania aktualnych należności.

Dostawcy prądu Lubartów

Zmiana Sprzedawcy