porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Milicz

Prąd Milicz

Zawarcie umowy na sprzedaż energii

Aby zawrzeć umowę na sprzedaż energii, można na przykład wybrać się do biura obsługi klienta i na miejscu zapoznać się z obecną ofertą sprzedawcy. Po wybraniu danej opcji zostanie przygotowany druk umowy do podpisania. Przed podpisaniem umowy z wybranym sprzedawcą energii warto natomiast sprawdzić jej zapisy. Powinna ona zawierać dane związane z między innymi: adresem dostarczania energii, ilością prądu w podziale na okresy umowne, koszt energii, okres obowiązywania umowy, metodę rozliczeń. Zawarcie nowej umowy ze sprzedawcą prądu wymaga również wymówienia starej umowy, o ile nie była ona zawarta z tą samą firmą.

Jak zmienić dostawcę prądu?

Zamierzając zmienić sprzedawcę prądu, należy przede wszystkim znaleźć ofertę innej firmy, a następnie zawrzeć z nią umowę. Formalności związane z wymówieniem umowy z poprzednim sprzedawcą można zlecić wybranej firmie czy też zająć się nimi samodzielnie. W drugim przypadku będzie konieczne złożenie osobiście wniosku chociażby w punkcie obsługi klienta. Dostarczanie prądu przez wybranego sprzedawcę energii rozpocznie się natychmiast po zakończeniu poprzedniej umowy sprzedaży. Zmiana sprzedawcy energii nie zwalnia jednak z konieczności uregulowania należności za energię w poprzedniej firmie.

Dostawcy prądu Milicz

Zmiana Sprzedawcy