porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Rawicz

Prąd Rawicz

Przepisanie licznika po śmierci właściciela nieruchomości

Jedną z wielu spraw, które trzeba dopełnić po śmierci właściciela domu, z którym została zawarta umowa na sprzedaż energii elektrycznej, jest przepisanie licznika. Wykonać to można w oddziale obsługi klienta. Potrzebne są jedynie takie dokumenty jak: akt zgonu właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została odziedziczona w spadku, sądowe postanowienie o spadku czy też notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na bazie tych danych zostanie wypowiedziana stara umowa ze sprzedawcą prądu oraz stworzona nowa. W trakcie tej procedury można także wybrać nową taryfę dostawcy.

Rozłożenie zadłużenia za prąd na raty

Efektem zadłużenia u dostawcy energii jest odłączenie dostaw prądu. W przypadku, gdy spłata zadłużenia jednorazowo jest trudna ze względu na trudną sytuację materialną, można natomiast uzyskać rozłożenie zaległości na raty. Dokonać tego można w placówce obsługi klienta. Trzeba wypełnić właściwy wniosek, wraz z opisaniem przyczyny niezapłacenia faktur i przekazać go samodzielnie dla konsultanta. Takie wnioski można znaleźć na portalu dostawcy prądu lub w jego punktach. Rozłożenie zaległości na raty nie zwalnia z kolei od obowiązku regulowania bieżących rachunków.

Dostawcy prądu Rawicz

Plus Rawicz
Zmiana Sprzedawcy