porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Reszel

Prąd Reszel

Przeksięgowanie wpłaty za energię

Niepoprawnie przelane pieniądze za fakturę za energię elektryczną na niepoprawne konto, mogą zostać przeksięgowane. Takiej sytuacji trzeba wypełnić właściwy formularz. Wymaga on podania takich informacji jak: dane osobowe, wysokość kwoty niepoprawnie przelanej, numer konta bankowego, na który była dokonana wpłata, poprawnych danych, na które mają być przeksięgowane pieniądze. Taki formularz można złożyć w oddziale obsługi klienta dostawcy energii elektrycznej wraz z potwierdzeniem wpłaty z banku.

Zmiana mocy umownej

Zmiana mocy umownej jest konieczna w przypadku zainstalowania ogrzewania na energię elektryczną czy też zamontowania sprzętu energochłonnego. Żeby zmienić moc umowną, trzeba skontaktować się z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, którym w przypadku umowy kompleksowej jest również sprzedawca prądu. Kwestia ta wymaga wypełnienia właściwego formularza. Niekiedy zmiany licznika z jednofazowego na trójfazowy i zapłacenia kosztów.

Dostawcy prądu Reszel

Zmiana Sprzedawcy