porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Świebodzice

Prąd Świebodzice

Przepisanie licznika po śmierci właściciela domu

Jedną z wielu kwestii, które trzeba dopełnić po śmierci właściciela nieruchomości, z którym została zawarta umowa na sprzedaż energii, jest przepisanie licznika. Dokonać tego można w biurze obsługi klienta. Wymagane są wyłącznie takie dokumenty jak: akt zgonu właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została podarowana w spadku, sądowe postanowienie o spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na podstawie tych informacji zostanie rozwiązana stara umowa ze sprzedawcą energii elektrycznej oraz zawarta nowa. Podczas tego procesu można również wybrać inną taryfę sprzedawcy.

Wyłączenie dostaw prądu z powodu niezapłaconych faktur za prąd

Przekroczenie terminu płatności o miesiąc to jeden z najczęstszych powodów wyłączenia dostaw energii. W takim przypadku należy najpierw uregulować zaległości, tak aby nie było jakichkolwiek niedopłat. Bardzo często takie działanie jest wystarczające, żeby sprzedawca wznowił dostawy prądu do domu. Jeśli natomiast chcesz, żeby wznowienie dostaw prądu nastąpiło wcześniej, w takiej sytuacji możesz udać się do filii obsługi klienta wraz z potwierdzeniem wykonanej wpłaty i przekazać je pracownikowi.

Dostawcy prądu Świebodzice

Zmiana Sprzedawcy