porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Świebodzin

Prąd Świebodzin

Przepisanie licznika po śmierci właściciela domu

Jedną z wielu spraw, które powinno się dopełnić po śmierci właściciela nieruchomości, z którym została zawarta umowa na sprzedaż prądu, jest przepisanie licznika. Wykonać to można w punkcie obsługi klienta. Wymagane są wyłącznie takie dokumenty jak: akt zgonu właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została odziedziczona w spadku, sądowe postanowienie o spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na bazie tych informacji zostanie wymówiona stara umowa ze sprzedawcą energii elektrycznej oraz stworzona nowa. W trakcie tego procesu można również wybrać nową taryfę dostawcy.

Rozłożenie zadłużenia za energię na raty

Skutkiem zadłużenia u sprzedawcy energii elektrycznej jest odłączenie dostaw prądu. Jeśli spłata należności jednorazowo jest trudna ze względu na trudną sytuację materialną, można jednak uzyskać rozłożenie płatności na raty. Dokonać tego można w oddziale obsługi klienta. Należy wypełnić odpowiedni druk, wraz z opisaniem przyczyny niezapłacenia rachunków oraz przekazać go osobiście dla pracownika. Takie wnioski można znaleźć na portalu dostawcy energii elektrycznej lub w jego punktach. Rozłożenie należności na raty nie zwalnia z kolei od obowiązku regulowania aktualnych należności.

Dostawcy prądu Świebodzin

Enea Świebodzin

Zmiana Sprzedawcy