porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Szczytno

Prąd Szczytno

Przepisanie licznika po śmierci właściciela domu

Jedną z wielu kwestii, które powinno się dopełnić po śmierci właściciela domu, z którym była zawarta umowa na sprzedaż energii, jest przepisanie licznika. Wykonać to można w biurze obsługi klienta. Wymagane są jedynie takie dokumenty jak: akt zgonu właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została podarowana w spadku, sądowe postanowienie o spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na bazie tych danych zostanie wymówiona stara umowa ze sprzedawcą energii oraz stworzona nowa. W trakcie tego procesu można także wybrać inną ofertę sprzedawcy.

Wyłączenie dostaw energii elektrycznej z powodu niezapłaconych należności za prąd

Przekroczenie terminu płatności o 30 dni to jeden z głównych powodów wyłączenia dostaw energii. W takim przypadku trzeba najpierw zapłacić płatności, tak żeby nie było jakichkolwiek niedopłat. Najczęściej takie działanie jest wystarczające, żeby sprzedawca wznowił dostawy energii elektrycznej do domu. Jeśli z kolei chcesz, aby wznowienie dostaw energii elektrycznej nastąpiło szybciej, w takim przypadku możesz udać się do placówki obsługi klienta wraz z potwierdzeniem wykonanej wpłaty i przekazać je konsultantowi.

Dostawcy prądu Szczytno

Energa Szczytno
Zmiana Sprzedawcy