porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Szprotawa

Prąd Szprotawa

Zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Aby podpisać umowę na sprzedaż energii, można między innymi udać się do biura obsługi klienta i na miejscu zapoznać się z dostępną ofertą sprzedawcy. Po wybraniu danej opcji zostanie przygotowany druk umowy do podpisania. Przed zawarciem umowy z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej warto z kolei sprawdzić jej zapisy. Powinna ona zawierać dane związane z między innymi: adresem dostarczania energii, ilością energii w podziale na okresy umowne, cenę prądu, czas obowiązywania umowy, metodę rozliczeń. Podpisanie nowej umowy ze sprzedawcą prądu wymaga również wymówienia starej umowy, o ile nie była ona podpisana z tą samą firmą.

W jaki sposób zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Planując zmienić sprzedawcę prądu, należy przede wszystkim wybrać ofertę innej firmy, a następnie podpisać z nią umowę. Sprawy związane z rozwiązaniem umowy z poprzednim sprzedawcą można powierzyć wybranej firmie czy też zająć się nimi osobiście. W innym przypadku będzie niezbędne złożenie samodzielnie wniosku na przykład w punkcie obsługi klienta. Dostawa energii przez nowego sprzedawcę energii rozpocznie się natychmiast po zakończeniu poprzedniej umowy sprzedaży. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie zwalnia z kolei z obowiązku uregulowania należności za prąd w poprzedniej firmie.

Dostawcy prądu Szprotawa

Zmiana Sprzedawcy