porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Wieluń

Prąd Wieluń

Przepisanie licznika po śmierci właściciela nieruchomości

Jedną z wielu formalności, które powinno się dopełnić po śmierci właściciela domu, z którym została zawarta umowa na sprzedaż prądu, jest przepisanie licznika. Dokonać tego można w placówce obsługi klienta. Niezbędne są jedynie takie dokumenty jak: akt zgonu właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została podarowana w spadku, sądowe postanowienie o spadku czy też notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na podstawie tych informacji zostanie wypowiedziana stara umowa ze sprzedawcą energii oraz zawarta nowa. Podczas tego procesu można również wybrać inną ofertę dostawcy.

Wyłączenie dostaw prądu z powodu niezapłaconych faktur za prąd

Przekroczenie terminu płatności o miesiąc to jeden z najczęstszych powodów wyłączenia dostaw prądu. Takiej sytuacji trzeba najpierw zapłacić płatności, tak aby nie było żadnych niedopłat. Bardzo często takie działanie jest wystarczające, żeby sprzedawca wznowił dostawy energii elektrycznej do domu. Jeśli natomiast chcesz, żeby wznowienie dostaw energii elektrycznej nastąpiło szybciej, w takim przypadku możesz udać się do filii obsługi klienta wraz z potwierdzeniem wykonanej wpłaty i przekazać je konsultantowi.

Dostawcy prądu Wieluń

PGE Wieluń
Zmiana Sprzedawcy