porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Zambrów

Prąd Zambrów

Przepisanie licznika po śmierci właściciela nieruchomości

Jedną z wielu spraw, które trzeba dopełnić po śmierci właściciela domu, z którym była zawarta umowa na sprzedaż prądu, jest przepisanie licznika. Dokonać tego można w punkcie obsługi klienta. Wymagane są jedynie takie dokumenty jak: akt zgonu właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została podarowana w spadku, sądowe postanowienie o spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na podstawie tych danych zostanie wypowiedziana stara umowa ze sprzedawcą energii elektrycznej oraz stworzona nowa. W trakcie tej procedury można również wybrać inną taryfę sprzedawcy.

Wyłączenie dostaw energii elektrycznej z powodu niezapłaconych rachunków za prąd

Przekroczenie terminu płatności o miesiąc to jeden z najczęstszych powodów odłączenia dostaw energii. W takim przypadku należy najpierw uiścić płatności, tak żeby nie było jakichkolwiek zaległości. Bardzo często takie działanie jest wystarczające, aby sprzedawca wznowił dostawy energii elektrycznej do domu. Jeśli z kolei chcesz, aby wznowienie dostaw energii elektrycznej nastąpiło wcześniej, w takim przypadku możesz udać się do placówki obsługi klienta wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przekazać je konsultantowi.

Dostawcy prądu Zambrów

Zmiana Sprzedawcy