porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Budzyń

Prąd Budzyń

Przeksięgowanie wpłaty za energię

Niepoprawnie wpłacone środki za rachunek za prąd na niepoprawne konto, mogą zostać przeksięgowane. Takiej sytuacji trzeba wypełnić właściwy formularz. Wymaga on podania takich danych jak: dane osobowe, wysokość kwoty błędnie przelanej, numer rachunku bankowego, na który była dokonana wpłata, poprawnych danych, na które mają być przeksięgowane pieniądze. Taki wniosek można złożyć w placówce obsługi klienta sprzedawcy energii elektrycznej wraz z potwierdzeniem wpłaty z konta bankowego.

Zawarcie umowy ze sprzedawcą prądu przez najemcę

Wynajmując mieszkanie, jednym ze sposobów na rozliczanie należności za energię jest przepisanie licznika na najemcę. W takim przypadku wszystkie faktury będą wystawiane na jego dane, a wynajmujący nie musi bać się długów. Aby przepisać licznik na najemcę, niezbędna jest umowa najmu, a także protokół przekazania mieszkania posiadający informacje o stanie licznika w chwili jego sporządzania. Kwestie z tym związane można z kolei załatwić w stacjonarnym punkcie obsługi klienta z wykorzystaniem właściwego wniosku.

Dostawcy prądu Budzyń

Zmiana Sprzedawcy