porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Goleniów

Prąd Goleniów

Przepisanie licznika po śmierci właściciela domu

Jedną z wielu spraw, które powinno się dopełnić po śmierci właściciela nieruchomości, z którym została podpisana umowa na sprzedaż energii elektrycznej, jest przepisanie licznika. Wykonać to można w punkcie obsługi klienta. Wymagane są tylko takie dokumenty jak: akt zgonu właściciela nieruchomości, jeśli nieruchomość została odziedziczona w spadku, sądowe postanowienie o spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na bazie tych informacji zostanie wypowiedziana stara umowa ze sprzedawcą energii oraz zawarta nowa. W trakcie tej procedury można również wybrać inną ofertę sprzedawcy.

Wyłączenie dostaw energii z powodu niezapłaconych faktur za prąd

Przekroczenie terminu płatności o miesiąc to jeden z głównych powodów odłączenia dostaw prądu. W takim przypadku trzeba najpierw uregulować płatności, tak żeby nie było żadnych niedopłat. Bardzo często takie działanie jest wystarczające, aby sprzedawca wznowił dostawy energii do domu. Jeśli jednak chcesz, aby wznowienie dostaw energii elektrycznej nastąpiło szybciej, w takim przypadku możesz udać się do punktu obsługi klienta wraz z potwierdzeniem wykonanej wpłaty i przekazać je pracownikowi.

Dostawcy prądu Goleniów

Enea Goleniów

Zmiana Sprzedawcy