porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Gryfice

Prąd Gryfice

Przepisanie licznika po sprzedaży domu

Sprzedając nieruchomość, warto pamiętać o przepisaniu licznika na kolejnego właściciela. Sprawy z tym związane można załatwić w szybki sposób w oddziale obsługi klienta. Dzięki temu faktury za prąd będą wystawiane już na inną osobę. Proces przepisania licznika wymaga sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego obecny stan licznika w trakcie przekazywania nieruchomości przez nowego właściciela, ponieważ pozwala on zawrzeć nową umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej na nową osobę oraz wystawić fakturę za prąd.

Upoważnienie jednorazowe u dostawcy prądu

Niekiedy kwestii związanych z umową na sprzedaż energii nie można załatwić osobiście. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest pełnomocnictwo jednorazowe. Takie upoważnienie umożliwia jednorazowo załatwić sprawy przez kogoś innego, takie jak na przykład zawarcie nowej lub wymówienie umowy ze sprzedawcą prądu, rozłożenie zaległości na raty czy też zmiana taryfy energii elektrycznej. Upoważnienie wymaga wypełnienia odpowiedniego druku, który osoba załatwiającą sprawę musi mieć ze sobą.

Dostawcy prądu Gryfice

Enea Gryfice

Zmiana Sprzedawcy