porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Krosno Odrzańskie

Prąd Krosno Odrzańskie

Zawarcie umowy na sprzedaż prądu

Aby zawrzeć umowę na sprzedaż energii, można między innymi wybrać się do biura obsługi klienta i na miejscu zapoznać się z aktualną ofertą dostawcy. Po wybraniu jednej z opcji zostanie przygotowany dokument umowy do zawarcia. Przed zawarciem umowy z wybranym sprzedawcą prądu warto z kolei sprawdzić jej zapisy. Musi ona zawierać informacje związane z między innymi: miejscem dostarczania energii, ilością energii w podziale na okresy umowne, koszt prądu, czas obowiązywania umowy, sposób rozliczeń. Podpisanie nowej umowy ze sprzedawcą prądu wymaga również rozwiązania starej umowy, o ile nie była ona podpisana z tą samą firmą.

W jaki sposób zmienić sprzedawcę energii?

Planując zmienić sprzedawcę energii elektrycznej, należy przede wszystkim wybrać ofertę innej firmy, a następnie podpisać z nią umowę. Kwestie związane z rozwiązaniem umowy ze starym sprzedawcą można powierzyć wybranej firmie czy też zająć się nimi osobiście. W drugim przypadku będzie niezbędne złożenie samodzielnie wniosku chociażby w placówce obsługi klienta. Dostarczanie energii elektrycznej przez wybranego sprzedawcę prądu rozpocznie się natychmiast po zakończeniu poprzedniej umowy sprzedaży. Zmiana dostawcy energii elektrycznej nie zwalnia natomiast z konieczności uiszczenia należności za energię elektryczną w starej firmie.

Dostawcy prądu Krosno Odrzańskie

Enea Krosno Odrzańskie

Zmiana Sprzedawcy