porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Łańcut

Prąd Łańcut

Przepisanie licznika po zakupie domu

Kupując dom, należy pamiętać o przepisaniu licznika na kolejnego właściciela. Umożliwi to rozliczać się ze sprzedawcą energii we właściwy sposób i ochroni przed zaległościami poprzednich właścicieli nieruchomości. Aby przepisać licznik, wymagane są: akt własności nieruchomości, dowód osobisty, dokument o przepisanie licznika, protokół zdawczo-odbiorczy zawierający rzeczywisty stan licznika w trakcie przejmowania nieruchomości, który musi posiadać podpis obu stron. Podczas przepisywania licznika w biurze sprzedawcy energii elektrycznej można zmienić taryfę prądową oraz wybrać nową ofertę.

Upoważnienie stałe u sprzedawcy energii elektrycznej

Aby załatwić sprawy u sprzedawcy energii, należy wykonać to osobiście. W każdym innym przypadku wymagane jest natomiast odpowiednie pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w biurze obsługi klienta z wykorzystaniem specjalnego dokumentu, w którym zostaną podane takie informacje jak: dane upoważniającego wraz z informacjami dotyczącymi danych punktu poboru energii, dane upoważnionego. Upoważnienie stałe jest bezterminowe i bezpłatne. Umożliwia na załatwianie spraw innej osobie, kiedy na przykład przebywamy poza granicami kraju.

Dostawcy prądu Łańcut

Zmiana Sprzedawcy