porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Lędziny

Prąd Lędziny

Przepisanie licznika po sprzedaży nieruchomości

Sprzedając nieruchomość, warto pamiętać o przepisaniu licznika na nowego właściciela. Formalności z tym związane można załatwić w prosty sposób w biurze obsługi klienta. Dzięki temu rozliczenia za prąd będą wystawiane już na nową osobę. Procedura przepisania licznika wymaga wykonania protokołu zdawczo-odbiorczego posiadającego bieżący stan licznika w trakcie przejmowania nieruchomości przez nowego właściciela, ponieważ umożliwia on podpisać nową umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej na nową osobę oraz wystawić rachunek za prąd.

Upoważnienie jednorazowe u dostawcy energii elektrycznej

Niekiedy spraw związanych z umową na sprzedaż energii nie można załatwić osobiście. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest pełnomocnictwo jednorazowe. Tego typu upoważnienie umożliwia jednorazowo załatwić sprawy przez kogoś innego, takie jak między innymi zawarcie nowej czy też rozwiązanie umowy ze sprzedawcą prądu, rozłożenie zaległości na raty czy też zmiana taryfy energii. Pełnomocnictwo wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku, który osoba załatwiającą sprawę musi mieć ze sobą.

Dostawcy prądu Lędziny

Zmiana Sprzedawcy