porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Rogoźno

Prąd Rogoźno

Podpisanie umowy na sprzedaż prądu

Aby zawrzeć umowę na sprzedaż prądu, można między innymi wybrać się do biura obsługi klienta i na miejscu zapoznać się z obecną ofertą sprzedawcy. Po wybraniu najkorzystniejszej opcji zostanie przygotowany druk umowy do podpisania. Przed podpisaniem umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej warto z kolei sprawdzić jej zapisy. Powinna ona zawierać informacje związane z między innymi: adresem dostarczania energii, ilością energii w podziale na okresy umowne, koszt energii, okres trwania umowy, sposób rozliczeń. Podpisanie nowej umowy ze sprzedawcą energii wymaga także rozwiązania poprzedniej umowy, o ile nie była ona zawarta z tą samą firmą.

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Chcąc zmienić sprzedawcę energii elektrycznej, trzeba przede wszystkim wybrać ofertę innej firmy, a następnie zawrzeć z nią umowę. Sprawy związane z rozwiązaniem umowy z poprzednim sprzedawcą można przekazać wybranej firmie czy też zająć się nimi samodzielnie. W drugim przypadku będzie potrzebne złożenie osobiście wypowiedzenia chociażby w punkcie obsługi klienta. Dostarczanie energii elektrycznej przez wybranego sprzedawcę energii rozpocznie się natychmiast po zakończeniu starej umowy sprzedaży. Zmiana sprzedawcy prądu nie zwalnia z kolei z obowiązku uiszczenia należności za prąd w poprzedniej firmie.

Dostawcy prądu Rogoźno

Zmiana Sprzedawcy