porównywarka cen prądu
Strona główna » Prąd Śmigiel

Prąd Śmigiel

Aktywacja rozliczenia rzeczywistego

Sprzedaż energii elektrycznej może być rozliczana na bazie rozliczeń prognozowanych lub rzeczywistych. Rozliczenia prognozowane wykonywane są na bazie zużycia energii w poprzednich miesiącach. Z kolei rozliczenia rzeczywiste bazują na podawanych odczytach licznika wykonywanych samodzielnie. Eliminują więc one ryzyko niedopłat. Zmiana sposobu rozliczeń jest możliwa do wykonania na przykład w placówce obsługi klienta. Aby aktywować rozliczenia rzeczywiste, należy wypełnić właściwy formularz i mieć przy sobie dowód tożsamości.

Podpisanie umowy na sprzedaż energii

Aby podpisać umowę na sprzedaż prądu, można między innymi udać się do biura obsługi klienta i na miejscu zapoznać się z aktualną ofertą sprzedawcy. Po wybraniu danej opcji zostanie przygotowany dokument umowy do zawarcia. Przed podpisaniem umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej warto jednak sprawdzić jej zapisy. Powinna ona zawierać dane związane z między innymi: miejscem dostarczania energii, ilością energii w podziale na okresy umowne, cenę prądu, okres obowiązywania umowy, metodę rozliczeń. Podpisanie nowej umowy ze sprzedawcą energii wymaga również wypowiedzenia poprzedniej umowy, o ile nie była ona zawarta z tą samą firmą.

Dostawcy prądu Śmigiel

Zmiana Sprzedawcy