porównywarka cen prądu
Strona główna » Słownik pojęć: grupa taryfowa
Ceny prądu

Słownik pojęć: grupa taryfowa

skarbonka - złota świnka

W jaki sposób dokonywany jest podział odbiorców na grupy taryfowe oraz w jaki sposób się je kształtuje? Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to koniecznie przeczytaj.

Grupa taryfowa to nic innego jak grupa odbiorców, którzy kupują energię elektryczną i korzystają z usługi przesyłania lub dystrybucji. Wyróżnia ich to, że dla całej grupy stosuje się jeden zestaw cen oraz warunek stosowania stawek opłat.

 

Grupy taryfowe ustala się w zależności od poziomu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczenie energii elektrycznej do tych odbiorców. Ustala się to na podstawie:

– poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej,

– wartości mocy umownej,

– systemu rozliczeń,

– liczby rozliczeniowych stref czasowych,

– zużycia energii.

 

Dla poszczególnych grup taryfowych ceny lub stawki opłat mogą być zróżnicowane, uwzględniając podział doby i roku na strefy i okresy czasowe. Szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do grup taryfowych zawiera taryfa przedsiębiorstwa energetycznego. Wszystkie taryfy przedsiębiorstw energetycznych zatwierdzane są przez Prezesa URE i publikowane na stronie internetowej Urzędu.

Zmiana Sprzedawcy