porównywarka cen prądu
Strona główna » Słupy energetyczne na działce a odszkodowanie
Ceny prądu

Słupy energetyczne na działce a odszkodowanie

podlicznik prądu
Dystrybucja energii, dbanie o jakość a także stabilność dostaw i konserwacja sieci przesyłowych, są to zadania należące do obowiązków związanych z działalnością dystrybutora prądu. Jego zadaniem jest także przyłączanie do sieci nowych odbiorców.

Dystrybucja energii, dbanie o jakość a także stabilność dostaw i konserwacja sieci przesyłowych, są to zadania należące do obowiązków związanych z działalnością jako dystrybutor. Także jego zadaniem jest przyłączanie do sieci nowych odbiorców. Często wiąże się to z budowaniem nowych słupów energetycznych. Wybudowanie takiego słupa to koszty, które są wliczane w pracę operatora. Co jeśli taka budowa odbywa się na gruncie, który pierwotnie nie został prawnie do tego przeznaczony? Czy możemy wstrzymać budowę lini dystrybucyjnych lub przesyłowych? Jak z tym sobie poradzić i dochodzić swoich należności?

Kiedy warto walczyć o odszkodowanie za postawienie słupa energetycznego?

Trzeba być ostrożnym przy oskarżeniach kierowanych pod kątem firm energetycznych. W pierwszej kolejności trzeba upewnić się czy na pewno postawiony słup znalazł się tam bezprawnie. Żeby to sprawdzić, należy zapoznać się z księgą wieczystą, tam możliwe jest, że istnieje zapis dotyczący obciążenia służebnością przesyłu. Zgodnie z nowymi zapisami znajdującymi się w Kodeksie cywilnym z 2008 roku, wszelkie urządzenia, które służą do doprowadzania oraz odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, a także inne urządzenia tego typu nie należą do właściciela nieruchomości, jeśli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Innymi słowy, wszystkie sieci przesyłowe nie są własnością właściciela działki przez którą przechodzą. Ta sytuacja powinna zostać uregulowana za pomocą umowy ustanowienia, wcześniej wspomnianej – służebności przesyłu.

Rekompensata za słup energetyczny

Znajomość swoich praw jest bardzo ważna w tej kwestii. Właściciel działki, na której znajdują się sieci przesyłowe może domagać się stałych opłat lub jednorazowego odszkodowania. W tym celu wystarczy wystosować odpowiednie pismo do firmy, która jest właścicielem sieci. Można się domagać opłaty za 10 lat korzystania z działki, które nie było uregulowane żadną wcześniejszą umową. A także możemy oczekiwać zatwierdzenia odpłatnej służebności przesyłu. Jest jeszcze kilka alternatyw, takich jak:

  • usunięcie urządzeń z działki,
  • sprzedaż gruntu przedsiębiorstwu przesyłowemu.

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzemy czeka nas dosyć długi proces dochodzenia do swoich należności. Wymienione działania są rozwiązaniami polubownymi, które lepiej jest podjąć. Unikamy wtedy niepotrzebnych kosztów gdy dojdzie do rozprawy sądowej.

Rozwiązania polubowne

Większość wniosków o polubowne rozwiązanie sprawy i uregulowanie zobowiązań finansowych jest odrzucanych. Dlaczego? Firmy liczą, że nie będziemy chcieli przechodzić przez etap rozprawy sądowej i odpuścimy sprawę z powodu możliwych kosztów. Jako powód odrzucenia wniosku zostaną zapewne podane względy społeczne i zapisy prawne, które nie odnoszą się bezpośrednio do tej sprawy. Nie można się czegoś takiego przestraszyć, w tym wypadku nasze działanie jest w pełni uzasadnione, a właściciel sieci w końcu będzie musiał uiścić opłaty. W wielu przypadkach nie pozostaje nam nic innego jak skierować sprawę do sądu.

Proces sądowy

Gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o wcześniej wspomniane odszkodowanie za 10 lat użytkowania, a na działkach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza będą to tylko 3 lata. Do pozwu trzeba załączyć dwie rzeczy:

  • odpis z księgi wieczystej,
  • mapę z zaznaczonym przebiegiem linii energetycznych.

Bez tego nie mamy czego szukać w sądzie. Sprawa może trwać nawet 2-3 lata, ciągłe przedłużanie jest na rękę firmy przesyłowej. Wyroki sądów są różne, ale najczęściej zgodne z oczekiwaniami właściciela gruntów. Jedno jest pewne, podjęcie takich czynności nie jest obowiązkowe, ale warto mieć klarowną sytuację dotyczącą urządzeń przesyłowych na posiadanym terenie. Postępowanie sądowe jest ostatecznością, a niestety polubowne rozwiązania zdarzają się bardzo rzadko.

Zmiana Sprzedawcy