porównywarka cen prądu
Strona główna » Uchwalono nowe normy efektywności energetycznej
Ceny prądu

Uchwalono nowe normy efektywności energetycznej

Wyśrubowane normy efektywności energetycznej dla budynków uchwalono pod koniec lipca br. w polskim sejmie. Wszystkie budynki publiczne będą musiały spełnić te standardy od 2018 roku.

W sejmie przegłosowano ustawę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do unijnych i wdraża postanowienia dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Za ich sprawą ma dojść do poprawy efektywności energetycznej przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Teraz każdy nowy budynek musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, które określa zapotrzebowanie budynku na energię. W przyszłości tego rodzaju świadectwa będą musiały mieć wszystkie większe budynki. Sporządzenie takiego świadectwa – jak mówi nowa ustawa – będą musieli zlecić właściciele lub zarządcy budynków, chcący je sprzedać, a nawet osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którzy będą chcieli lokal sprzedać.

Zadania zapisane w ustawie, m.in.:

 

  • zapewnienie weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z przeglądów systemu ogrzewania (w tym kotłów) i systemu klimatyzacji przez niezależny organ;
  • wprowadzenie obowiązku podawania w reklamach informacji dotyczącej efektywności energetycznej budynków, w przypadku gdy dla budynku sporządzono już świadectwo;
  • zawieranie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii;
  • wprowadzenie obowiązku posiadania świadectwa dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 500 m2, przy czym próg dotyczący powierzchni użytkowej 9 lipca 2015 r. zostanie obniżony do 250 m2 oraz wprowadzenie obowiązku ich umieszczania w widocznym miejscu;
  • wprowadzenie obowiązku umieszczania świadectw charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu, także w przypadku budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności, w szczególności dworców, lotnisk, muzeów, hal wystawienniczych, dla których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej;
  • zmiana wymogów w zakresie posiadanego wykształcenia dla osób ubiegających się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą ubiegać się o wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.
Zmiana Sprzedawcy