porównywarka cen prądu
Strona główna » Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej – zrób to bezproblemowo
Ceny prądu

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej – zrób to bezproblemowo

wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej
Decyzja o zmianie sprzedawcy prądu nie należy do najłatwiejszych. Zmiana ta powinna być przemyślana, a podjęte kroki sprecyzowane i świadome. W artykule informujemy, co należy zrobić, gdy zawarliśmy umowę z nowym sprzedawcą energii elektrycznej, a także podajemy, w jaki sposób przeprowadzić wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej staremu sprzedawcy.

Decyzja o zmianie sprzedawcy prądu nie należy do najłatwiejszych. Zmiana ta powinna być przemyślana, a podjęte kroki sprecyzowane i świadome. W artykule informujemy, co należy zrobić, gdy zawarliśmy umowę z nowym sprzedawcą energii elektrycznej, a także podajemy, w jaki sposób przeprowadzić wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej staremu sprzedawcy.

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż prądu – odstąpienie od nowej umowy

Jeżeli zawarliśmy umowę z nowym dostawcą energii elektrycznej i zamierzamy od niej odstąpić, mamy na to 14 dni od daty podpisania umowy. Jeżeli zmieścimy się w tym okresie, wówczas procedura odstąpienia od umowy ograniczy się do wykonania kilku podpisów. Należy pamiętać, że możliwość bezproblemowego odstąpienia od umowy na sprzedaż prądu jest zachowana wyłącznie, gdy umowa została spisana poza lokalem lub punktem sprzedaży sprzedawcy prądu, a także w przypadku zawierania umowy na odległość (przez internet lub telefonicznie). Od umowy możemy również odstąpić w sytuacji, gdy sprzedawca energii elektrycznej zmienił warunki sprzedaży prądu.

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej – czas nieokreślony a określony

Jeżeli okres 14 dni minął bezpowrotnie lub gdy wypowiadamy umowę ze stałym sprzedawcą energii elektrycznej, procedura jest nieco bardziej skomplikowana i uzależniona od okresu trwania umowy. Dlatego też przed podjęciem kroków mających na celu wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii należy zweryfikować, czy mamy umowę na czas określony, czy na nieokreślony.

W przypadku umowy na czas określony konsument powinien liczyć się z pewnymi konsekwencjami w postaci kar umownych lub odszkodowania związanego z przedwczesnym zerwaniem umowy. Wszelkie konsekwencje opisane są w zawartej umowie.

Niestety kary mogą okazać się sporym obciążeniem finansowym, zależnym m.in. od czasu pozostałego do końca umowy. Przykładowo kara może opiewać na 20 złotych za każdy miesiąc pozostały do końca trwania umowy. Zwykle umowy o sprzedaż energii elektrycznej podpisywane są na okres dwóch lat. Wówczas po zerwaniu umowy po roku konsument będzie zobowiązany zapłacić aż 240 zł kary. Jeżeli umowa zostanie zerwana po 3 miesiącach, kara wynosić będzie już 900 złotych.

Kary i obciążenia finansowe konsumenta nie obowiązują w przypadku wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii elektrycznej na czas nieokreślony. Każdą umowę należy wypowiedzieć w formie pisemnej.

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej – co w nim zawrzeć?

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej powinno zawierać dane osobowe i adresowe konsumenta, a także dane firmy, w tym adres jej siedziby i pełną nazwę sprzedawcy prądu. Poza tym w treści wypowiedzenia należy zawrzeć numer umowy. Podanie powodu wypowiedzenia nie jest obligatoryjne.

Jeśli cały proces przebiegł pomyślnie i wypowiedzenie zostało przyjęte przez sprzedawcę, wówczas umowa zostanie rozwiązana z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało otrzymane przez sprzedawcę energii elektrycznej. Przykładowo, gdy wypowiedzenie zostanie dostarczone do sprzedawcy w marcu, wówczas umowa przestanie obowiązywać z dniem 30 kwietnia.

By uniknąć podpisywania nietrafionych umów w przyszłości, warto zapoznać się z aktualnymi ofertami sprzedawców prądu. W tym celu doskonale posłuży porównywarka cen energii elektrycznej i gazu Optimal Energy.

Zapisywanie
Ocena użytkowników 0 (0 oceny)