porównywarka cen prądu
Strona główna » Jednostki energii, mocy, prądu – Czym są kW i kWh?
Rachunek za energię

Jednostki energii, mocy, prądu – Czym są kW i kWh?

porównanie cen prądu
Obliczając podstawowe wielkości służące określania zużycia i zapotrzebowania budynku na energię elektryczną, posługujemy się kilkoma jednostkami z układu SI. W tekście prezentujemy jednostki energii, ich charakterystykę oraz zależności między nimi.

Obliczając podstawowe wielkości służące określania zużycia i zapotrzebowania budynku na energię elektryczną, posługujemy się kilkoma jednostkami z układu SI. W tekście prezentujemy jednostki energii, ich charakterystykę oraz zależności między nimi.

Wat – bazowa jednostka mocy

Wat równy jest iloczynowi jednostki energii przemnożonej przez jednostkę czasu: W = F * s i określa on ilość pracy wykonanej w ciągu jednej sekundy. Wat stanowi także jednostkę, w której podajemy strumień energii.

Przy obliczeniach energetycznych posługujemy się głównie jednostkami kW (kilowatami). 1 kW równy jest 1000 W. Czasem w dokumentacjach dotyczących ogólnego rynku energetycznego spotkamy się z przedrostkiem M przed jednostką W – MW. Są to mega waty. 1 MW równy jest 1000 kW, czyli 1 000 000 W.

Watogodzina – bazowa jednostka pracy

Watogodziny stanowią jednostkę ciepła, energii i pracy. Watogodziny najczęściej podawane są w kilowatogodzinach – kWh i reprezentują one wartość energii zużywanej przez godzinę pracy urządzenia o mocy 1000 W. Jednostka ta najczęściej służy do prezentowania zużycia energii przez odbiorcę.

Przemysł energetyczny posługuje się także następującymi jednostkami energii:

  • MWh (megawatogodzina) = 1000 GWh
  • Gwh (gigawatogodzina) = 1000 MWh
  • Twh (terawatogodzina) = 1000 KWh
  • Mwe (megawat mocy elektrycznej) = 1000 kW

Jednostki energii – jak obliczyć ich zużycie?

Obliczanie zużycia energii nie należy do skomplikowanych operacji matematycznych. Wyjściowa wartość powinna być podana w jednostkach kWh i one same zdradzają nam, że do obliczenia zużycia energii należy przemnożyć moc elektryczną urządzenia z czasem, przez jaki będzie ono pracować. Podczas obliczeń należy szczególnie uważać na to, by nie pomylić kW z kWh.

Przykład: obliczając zużycie energii elektrycznej przez komputer o mocy 700 W, który pracuje przez 5 godzin dziennie, uzyskamy następujące równanie: 700 * 5 = 3 500 Wh = 3,5 kWh. Chcąc obliczyć zużycie energii elektrycznej w całym domu, należy zsumować poszczególne moce urządzeń z ich czasem działania. Rocznie taki komputer zużyje 1 277,5 kWh.

A co z urządzeniami o dużej mocy, które działają przez kilka minut w ciągu dnia? Przykładowy czajnik elektryczny o mocy 1,8 kW jest w stanie bardzo szybko podgrzać wodę. Niemniej jednak zużywa on całkiem sporo energii elektrycznej: 1,8 kW * 0,17 h = 0,31 kWh. W skali roku tak pracujący czajnik elektryczny zużyje 111,7 kWh energii elektrycznej.

Przy obliczeniach pomocny okaże się prosty kalkulator prądu. By lepiej uświadomić się w opłacanych rachunkach i zweryfikować atrakcyjność oferty swojego sprzedawcy prądu, warto skorzystać z porównywarki cen energii elektrycznej OptimalEnergy.pl.

mmk
Zapisywanie
Ocena użytkowników 5 (2 oceny)