porównywarka cen prądu
Strona główna » Nie ma zgody na podwyżki cen prądu
Rachunek za energię

Nie ma zgody na podwyżki cen prądu

W związku z wejściem tzw. ustawy kogeneracyjnej w kwietniu br., sprzedawcy z grup PGE, Enea, Energa i Tauron wnioskowały o podwyższenie cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G. Urząd Regulacji Energetyki nie zgodził się na to.

Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmian taryf na sprzedaż energii elektrycznej. Sprzedawcy energii chcieli podwyższenia cen energii w związku z wejściem w życie tzw. ustawy kogeneracyjnej. W myśl ustawy sprzedawcy ponownie zostali obciążeni obowiązkami w zakresie zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji.

 

Taryfy na 2014 rok zostały skalkulowane w taki sposób, aby przeciwdziałać wzrostowi cen energii elektrycznej dla odbiorców po wejściu w życie ustawy, o której mowa wyżej. Zatwierdzone w grudniu 2013 roku przez Prezesa URE taryfy zostały ustalone w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych, tj. kosztów niezbędnych do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwa działalnością gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Taryfy te umożliwiają zatem niezakłócone prowadzenie działalności gospodarczej nawet w obliczu zmiany przepisów dotyczącej tzw. czerwonych i żółtych certyfikatów.

Zmiana Sprzedawcy