porównywarka cen prądu
Strona główna » Spółdzielnie produkujące energię będą się rozwijać
Rachunek za energię

Spółdzielnie produkujące energię będą się rozwijać

Za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki opublikowano „Analizę mającą na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej”. W dokumencie znajduje się analiza regulacji prawnych w państwach Unii Europejskiej.

Ekspertyza przygotowana przez MG obejmuje także rekomendacje odnośnie ewentualnych zmian przepisów prawa w tym obszarze. Wskazano na potencjał spółdzielni energetycznych. To rozwiązanie mogłoby docelowo wesprzeć rozwój mikrogeneracji w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Z raportu dowiadujemy się, że podobne spółdzielnie działają w takich krajach Unii Europejskiej jak Dania, Szwecja, Austria, Wielka Brytania, Fracja, Holandia czy Niemcy. W żadnym z tych państw nie ma jednak specjalnych przepisów, które odnosiłyby się do spółdzielni energetycznych będących odrębną instytucją prawną. W zakresie funkcjonowania działają podobnie jak inne spółdzielnie, ale w zakresie działalności energetycznej oraz systemu wparcia dla OZE są traktowane jak przedsiębiorstwa energetyczne.

 

Cały raport można przeczytać tutaj:

<iframe src=”//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/38998479″ width=”477″ height=”510″ frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ scrolling=”no” style=”border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;” allowfullscreen> </iframe> <div> <strong> <a href=”//www.slideshare.net/jakubtabor/analiza-spoldzielnie-energetyczne2014″ title=”Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_” target=”_blank”>Analiza spoldzielnie energetyczne_2014_</a> </strong> from <strong><a href=”//www.slideshare.net/jakubtabor” target=”_blank”>Grupa PTWP S.A.</a></strong> </div>

Zmiana Sprzedawcy