porównywarka cen prądu
Strona główna » Cztery obszary działań w celu efektywności energetycznej
Sprzedawcy prądu

Cztery obszary działań w celu efektywności energetycznej

Projekt ustawy o efektywności energetycznej naszego kraju zakłada krajowy plan działań, zadania dla sektora publicznego, system wsparcia oraz audyty energetyczne dla przedsiębiorstw. W tej chwili propozycja dostosowująca nasze prawo do unijnego jest na etapie opiniowania.

W Unii Europejskiej jednym z najważniejszych obszarów polityki energetycznej jest efektywność energetyczna. Jej celem jest podniesienie do roku 2020 do 20% efektywności energetycznej w krajach unii. W ten sposób mają zmniejszyć się koszta związane z energią, na co wskazuje przykład kilku krajów.

Zasadnicze obszary projektu to: utworzenie krajowego planu działań w zakresie efektywności energetycznej; wyznaczenie jednostkom sektora publicznego zadań związanych z efektywnością; wprowadzenie systemu wspierania efektywności (tu projekt praktycznie powiela działające od 2013 r. rozwiązanie oparte na tzw. białych certyfikatach i rezerwuje odpowiednie fundusze); określenie zasad przeprowadzania audytu energetycznego. Szacuje się, że do 2020 r. oszczędność energii finalnej powinna wynieść nie mniej niż 42,8 TWh (miliard kilowatogodzin).

Pierwszy krajowy plan z 2007 r. wyznacza uzyskanie do roku 2016 oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9 proc. rocznego zużycia. Plan ten zostanie utrzymany w mocy przez nową ustawę. Dodatkowo zakłada:

  • zostanie opracowana strategia wspierania inwestycji w renowację budynków pod kątem oszczędności energii na okres 20 lat oraz jej aktualizacji co 3 lata;
  • na jednostki sektora publicznego nałożony będzie obowiązek nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków, ewentualnie poprawy charakterystyki energetycznej w wyniku przebudowy.
  • formę wsparcia dla efektywności w postaci obowiązującego od początku 2013 r. systemu tzw. białych certyfikatów. Każdy sprzedawca energii do odbiorcy końcowego będzie musiał wylegitymować się certyfikatami odpowiadającymi 1,5 proc. rocznego wolumenu sprzedaży.
  • przeprowadzanie audytów energetycznych przedsiębiorstwa – co cztery lata będą musieli je przeprowadzać przedsiębiorcy, za wyjątkiem przedsiębiorców mikro oraz małych lub średnich, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione. Zwolnieni będą z tego przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskiem określony w odpowiednich normach europejskich. Ocenia się, że roczne koszty audytów dla dużych firm wynosić będą ok. 22 mln zł.
Zmiana Sprzedawcy