porównywarka cen prądu
Strona główna » Termomodernizacja a audyt energetyczny
Ceny prądu

Termomodernizacja a audyt energetyczny

Podwyższenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych czy publicznych zawsze wiąże się z wysokimi kosztami takiej inwestycji. Można jednak zminimalizować koszta i przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności termomodernizacyjnych podjąć współpracę z audytorem energetycznym.

Audytor energetyczny to osoba wykonująca dokładne ekspertyzy zmierzające do wydania zaleceń, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania. Audytor objaśnia, jakie są optymalne możliwości termomodernizacji budynku, zmiany systemu ogrzewania i wentylacji oraz najkorzystniejszych sposobów uzyskiwania ciepłej wody oraz jak wysoka będzie to inwestycja.

Przebieg audytu energetycznego i działalność audytorów energetycznych jest prawnie usankcjonowana Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Cena audytu energetycznego zależna jest od rodzaju budynku. Audytorzy dzielą budynki na cztery podstawowe grupy:

-grupa I: budynki jednorodzinne, tzw. bliźniaki oraz w zabudowie szeregowej (cena audytu od 1000 do 1800 zł)

-grupa II: budynki wielorodzinne, hotele, internaty, biurowce o nieskomplikowane architekturze do 8 000 m³ (od 2500 do 4000 zł)

-grupa III: budynki z grupy II z wbudowaną kotłownią oraz budynki szpitalne, szkoły oraz o skomplikowane architekturze o powierzchni powyżej 8 000 m³ (od 4000 zł)

-grupa IV- budynki z grupy III z wbudowaną kotłownią (od 5500 zł).

Audyt energetyczny pozwala uzyskać inwestorowi nieodzowne informacje. Przede wszystkim pozwala określić koszty inwestycji oraz przewidzieć czas zwrotu kosztów. Decyzje inwestora o planowanym remoncie będą wówczas podparte kluczową wiedzą pozwalającą na idealny sposób termomodernizacji budynku. A ta z kolei przyczyni się do energooszczędnego użytkowania budynku w przyszłości.

Zmiana Sprzedawcy